STOWA presenteert Benchmark inundatiemodellen (Dutch)

Een aantal modelinstrumenten voor het berekenen van de effecten van extreme neerslag geeft betrouwbare uitkomsten. Maar niet elk instrument/rekenmodel is bruikbaar voor alle vraagstukken die rond inundatie spelen. Dit blijkt uit de benchmark van deze instrumenten die STOWA samen met de ontwikkelende bedrijven en instellingen heeft uitgevoerd. De benchmark heeft inmiddels al geleid tot een verbetering van enkele onderzochte instrumenten.

>Download het rapport

De recente wateroverlastsituaties zijn voor waterschappen en gemeenten aanleiding om knelpunten in het watersysteem te analyseren en mogelijke maatregelen in beeld te brengen. Modellen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Er zijn diverse modelinstrumenten beschikbaar op de Nederlandse markt. STOWA heeft een benchmark uitgevoerd tussen een tiental van deze instrumenten. De benchmark sluit goed aan bij het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat aan gemeenten en waterschappen vraagt een stresstest uit voeren om de knelpunten bij o.a. wateroverlast in beeld te brengen. Hiervoor zullen zij modelberekeningen moeten doen.

Testbankberekeningen
De benchmark bestaat uit een functionaliteitenlijst waarmee bepaald kan worden voor de oplossing van welke vraagstukken een modelinstrument gebruikt kan worden. Ook zijn er zeven zogenoemde testbankberekeningen uitgevoerd waaruit blijkt of de instrumenten de berekeningen nauwkeurig uitvoeren. Deze testbankberekeningen simuleren situaties die ‘in het veld’ voorkomen. Niet in deze benchmark opgenomen zijn de kenmerken gebruiksvriendelijkheid, visualisatie, rekensnelheid en kosten. Deze kenmerken zijn namelijk lastig objectiveerbaar.

Deze benchmark heeft bevestigd dat de kwaliteit van de bij de modellering betrokken modelleurs, hydrologen en rioleurs, alsook de beschikbaarheid van goede data mede bepalend zijn voor de kwaliteit van de modeluitkomsten. De uitkomsten van de benchmark helpen waterschappen en gemeenten bij de keuze van het instrument dat past bij hun behoefte. (Stowa oktober 2017)

Op 16 maart 2017 organiseren de Stichting 3Di, Stelling Hydraulics, Nelen & Schuurmans en Deltares een 3Di Kennisdag voor hydrologen, beleidsmedewerkers, crisismanagers en ontwerpers.

3Di Kennisdag 16 maart 2017

We gaan tijdens de Kennisdag vooral in op het werken met 3Di, de daarvoor beschikbare tools, het cursusaanbod en de ervaringen van de gebruikers. Eerst praten we u kort bij over de laatste ontwikkelingen m.b.t .het modelleren met 3Di door adviseurs en waterbeheerders, over 3Di en Deltares, en de 3Di Programma Raad. Natuurlijk ontbreken ook de nieuwe ontwikkelingen niet. Na de lunch kunt u participeren in de workshops. Het programma is gevarieerd. Er zijn workshops voor crisis managers, planvormers, beleidsmedewerkers en hydrologen/modelleurs. Afsluiten doen we met een borrel tijdens de 3Di Pubquiz.

Wij hopen u op 16 maart te ontmoeten!

Plaats: Het Spoorwegmuseum, Utrecht

Kosten: 125,- euro excl. btw